Om Vår Lab

 

Original: http://korflab.ucdavis.edu/about.html

Varför vi gör det vi gör
Medicin, jordbruk och andra biologirelaterade industrier kommer alltmer att bero på den information kodad i iskt DNA. De tekniska landvinningar under de senaste 20 åren har gjort sekvense en genomet en relativt enkel uppgift. Avkodning denna information har dock visat sig vara mycket svårare, och är en av de stora utmaningarna för detta århundrade. Att öka kunskaperna om hur gener är strukturerade och reglerade kommer så småningom att leda till nya behandlingar för att bekämpa cancer och andra sjukdomar, till billigare och mer näringsrik mat, till mindre slösaktiga material och energikällor, och till en större förståelse för oss själva. Genomanalys är 21st Century rocket science.
Hur vi gör det vi gör
Vi är intresserade av struktur och funktion i genomsekvensen. Specifikt vår forskning syftar till att bygga bättre modeller av eukaryota gener genom att undersöka de enskilda komponenterna som definierar genstruktur. Vår forskning använder en kombination av datormodellering, jämförande genomik och experimentell molekylärbiologi. Beräkningsmodeller av funktionella element såsom promotorer, förstärkare, exoner, introner etc. sammanfatta vad vi vet om dessa sekvens fatures. I praktiken, beräkningsmodeller är ofta inaccuarate och detta indikerar att vi har mycket att lära om gener och genom. Jämförande genomik kan bidra till att kasta ljus över de viktigaste delarna av genomen, men i slutändan måste vi kunna härleda funktion från sekvens ensam. Här är experimentell molekylärbiologi särskilt viktig eftersom algoritmer måste testas.