XProc Handledning

Original: http://xfront.com/xproc/

Vad är XProc?

XProc är ett XML Pipeline Language
XProc kan du deklarativt uttrycka de aktiviteter du vill utföra på XML-dokument
XProc håller på att bli en W3C rekommendation

Fördelar med XProc?

XProc tar hand om iscensättandet alla aktiviteter
XProc är ett standardiserat sätt att uttrycka bearbetningsverksamhet
Eftersom en XProc dokument är ett XML-dokument, kan du skicka den runt, förvandla den, min man, förvara den, precis som alla andra XML-dokument

Vill du veta mer?

Här är vår Handledning på XProc (zip-fil, ~ 2,5 MB)

Här är vår sammanfattning av alla de inbyggda XProc steg