Celní polymerace


Original: http://ronney.usc.edu/research/Polymers/Polymers.html

Nedávné pokroky v polymerní chemii vedly k vývoji monomerů a iniciačních činidel , které poskytují šíření ohně polymerace čela , které je poháněno exothermicity polymerační reakce a transport tepla z polymerované přípravku monomeru . Použití polymeračních procesů na základě tohoto způsobu polymerace má mnoho aplikací, jako jsou rychlé vytvrzování polymerů bez vnějším ohřevem , jednotné vytvrzování silné vzorky , rozpouštědel při přípravě některých polymerů , a plnění / těsnění konstrukcí s dutin libovolného tvaru , aniž by na teplo struktura externě . Jedním z důležitých omezení tohoto procesu je, že čelní zhasnou , když se snaží propagovat cestami, které jsou příliš úzké ( pravděpodobně kvůli vodivým tepelných ztrát ), nebo příliš široký ( z neznámých důvodů, které navrhujeme , aby se konvektivní tepelné ztráty řízené vztlak – indukované proudění . ) i když vyhynutí nedojde , konvekční a rozvíjející se nestabilita může mít vliv na strukturu a vlastnosti výsledného polymerizovaných materiálů, jakož i šíření sazbami frontách . Cílem této práce je určit mechanismy vyhynutí a nestability , a tím stanovit prostředky k dosažení další užitečné produkty, materiály na zemi gravitací a ug .

Experimenty budou prováděny ve dvou různých tvarů , konkrétně Hele – Shaw buněk a kulatých trubek (obr. 1) , na zemské přitažlivosti a mikrogravitace . Naše experimenty spalování plynu v kulatých trubek různého průměru prokázaly dva rozdílné limity vymírání v důsledku těchto procesů , bude určen v případě, že totéž platí pro polymerů frontách. Srovnání s nestability a zániku mechanismů v plamenech a vodné autokatalytických frontách chemických reakcí bude také . Účinky povrchového napětí mezi mísitelných kapalin ( popsáno výše ), se také hodnotí ( viz též obrázek 2 ) . Laserem indukovaná fluorescence ( obr. 3) se použije k získání obrazů polymeračních frontách . Numerické simulace čelní polymerace frontách obou Hele – Shaw buněk a kulatých trubek bude provedena stejně.

Obrázek 1. Schéma experimentálních aparatur, uvedeny pro nahoru množitelského frontách Hele-Shaw buněk a směrem dolů rozmnožovacího frontách trubek. Vodní lázeň a všechny diagnostika uvedené použit jak pro Hele-Shaw a trubek zdrojům. LDV systém pro zkoušky 1g pouze. Není zobrazeno: Laserové nůžky interferometru.

Obrázek 2. Schematické znázornění navrženého účinku gradienty povrchového napětí na proudu podél přední polymeru (zobrazeno rozmnožovací nahoru). Poznámka: Směr proudění je opačný konvenční thermocapillary toku.

  a

  b

  c

  d

Obrázek 3. Obrázky polymerace frontách. (a) LIF obrazu pomocí 20 ppm (hmotou) BODIPY 493503 fluorescenční indikátor (od Molecular Probes, Eugene, OR) osvětlena list argon-iontové laserovým světlem o tloušťce 0,5 mm, směrem nahoru propagaci, bez kabiny-o-sil (pozn. tepelné chocholy stoupající od otočení drátu zapalovače), (b) LIF obrazu pomocí BODIPY 493503 ukazatel, klesající množení, bez kabiny-o-sil (pozn. prst směrem dolů šíření nefluorescenčních výrobky), (c) LIF obraz pomocí BODIPY 493503 indikátor, dolů šíření, 0,75 g Cab-o-sil, (d), stejně jako (c), ale přímý obraz (není LIF). Všechny snímky: trubka průměr (š) 18 mm, složení směsi 1,5 g AP, 15 ml HEMA, 15 ml DMSO.