Om tillgänglighet


Original: http://www.accessibilitynewsinternational.com/about/

Tillgänglighet nyheter (AN) www.accessibilitynews.ca och dess veckobrev
(http://www.accessibilitynews.ca/acnews/news/) har varit mycket framgångsrika i möte
Kanadensiska funktionshindergruppen informationsbehov. Funktionshinder vet
inga gränser, och det är dags att bryta barriärerna tillgänglighet nyheter och
öppna våra dörrar till världen.

Tillgänglighet nyheter (AN) kommer att fortsätta att tjäna funktionshindergruppen i Kanada
medan tillgänglighet nyheter International(ANI) kommer att återspegla en bredare internationell
perspektiv, att lätta frågor om tillgänglighet som påverkar de globala
funktionshindrade dagligen.

Vi behöver din hjälp att bli bäst funktionshinder med internationella nyheter
service. Skicka oss dina kommentarer och förslag till [email protected]
och berätta hur vi kan förbättra vår täckning.